Kérem válassza ki autója típusát:

Vásárlási feltételek Autoszonyegcenter.hu

1. Általánosságban
Amennyiben a vevő rendelést ad le a Autoszonyegcenter.hu weboldalon, azzal elfogadja az alábbi általános vásárlási feltételeket. Ezen vásárlási feltételek elérhetőek bárki számára a Autoszonyegcenter.hu weboldalon. Amennyiben az eladó tudatosan vagy hallgatólagosan nem veszi figyelembe a vásárlás során ezen feltételeket az semmilyen hatással nincs a vásárlásra. A vevő jogosult a becsületes bánásmódra az ésszerűség keretein belül, ami az alábbi felhasználási feltételeken és jogi kereteken alapszik.

2. Visszaigazolás, rendelések
Minden visszaigazolás e-mail, fax vagy levél útján kerül elküldésre kötelezettségek nélkül. A Autoszonyegcenter.hu amilyen pontosan csak lehet tartani fogja a szállítási határidőt. Amennyiben a késés meghaladja a 10 munkanapot, akkor a vevő elállhat a vásárlástól. Amennyiben a rendelés leadása után, a szállítás alatt a termék akciós áron lesz hirdetve, az nem jelenti azt, hogy a nyitott rendelés összegére is jóváírás kérhető.

3. Szállítás utáni kockázatok
Miután a Autoszonyegcenter.hu elküldte a csomagot a szállítási kockázatok a vevőre hárulnak át. Ezt a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által meghatározott tulajdonjog átruházási feltételek is tartalmazzák.

4. Fizetés
A számla e-mail-ben kerül elküldésre. A számlának kifizetésre kell kerülnie a kiállítási dátumtól számított 14 napon belül vagy a számlán feltüntetett időintervallumban. Amennyiben a vevő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a meghatározott időtartamon belül, akkor a megállapodás érvényét veszti és a name of hungarian website visszavonja a korábban adott esetleges kedvezményeket. Utánvétel esetén Autoszonyegcenter.hu fenntartja a jogot hogy behajtsa a tartozást és még 15%-ot a tartozáson felül, minimum 150 Eurot, jogi eljárás nélkül, amit a vevőnek kellene fizetnie.

5. Jogcím visszatartás
A termék elküldésével a tulajdonjog még nem kerül átruházásra a Autoszonyegcenter.hu –ról a vevőre. A Autoszonyegcenter.hu megtartja az elküldött áruk tulajdonjogát mindaddig, míg a vevő nem teljesíti az összes kötelezettségét.

6. Garancia
A Autoszonyegcenter.hu teljesítette kötelezettségeit, amennyiben a megrendelt áru a korábban megállapodott tulajdonságokkal kézbesítésre kerül. Ha a minőséggel kapcsolatban nem történt meg különösebb megállapodás, akkora leszállított terméknek meg kell egyeznie a számlán lévő termékkel. Nem tudunk garanciát biztosítani, ha a termék nem rendeltetésszerűen kerül használatra. A szállítás követő 8 napon belül, felhasználás előtt a vevő köteles leellenőrizni a termék minőségét és egyéb tulajdonságait. A vevőnek kötelessége utánajárni a kiszállított termékek használatával és szállításával kapcsolatos szellemi es ipari jogoknak. Autoszonyegcenter.hu nem felelős a kiszállított termékek használatából eredendő következményekért.

7. Vis major
A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint a Autoszonyegcenter.hu-nak lehetősége van vis majorra hivatkozni, a vevő nem nyújthat be követelést a Autoszonyegcenter.hu ellen.

8. Felmondás
A 4.részben említett nem teljesítés esetén, ha a vevő egyáltalán nem, nem időben vagy megfelelő módon teljesíti a Autoszonyegcenter.hu-al kötött megállaposásából fakadó kötelezettségeit, akkor a Autoszonyegcenter.hu azonnali hatállyal jogosult felmondani a korábban megkötött bármilyen megállapodást.

9. Alkalmazandó jog, illetékes bíróság
A holland jog alkalmazandó a megállapodásokra. A jogviták megoldásában a Zwolle-i körzeti bíróság az illetékes. Csakis a Zwolle-i körzetben lévő bíróság alkalmas döntést hozni jogviták esetén, még akkor is, ha a vevő Hollandián kívül él, fellebbezés es a jogvita törlésének kivételével. Irodánk az alábbi címen érhető el: Sisalstraat 15, 8281 JJ Genemuiden. Jogvitákkal kapcsolatban pedig az alábbi telefonszámon tudunk tájékoztatást adni: +31 38-3854495.

10: Utánvét opció:
Ez akkor alkalmazható, ha kiválasztja az „utánvét” fizetési lehetőséget. A nAutoszonyegcenter.hu-ról megvásárolt termékek számlával kerülnek kiszállításra a szállítási címre. Postaládában nem tudunk csomagot elhelyezni.